Sociaal werk in de wijk en op locatie

De sociaal werkers zijn vaak in de buurten van Heemskerk te vinden. Zij zijn herkenbaar en aanspreekbaar. Bewoners en vrijwilligersgroepen kunnen hen benaderen voor advies en ondersteuning. De sociaal werkers ondersteunen ideeën voor activiteiten en buurtacties. Zij brengen bewoners met elkaar in contact, stimuleren hen om hun talenten in te zetten en leggen verbinding met (andere) organisaties. Bij complexe vragen en situaties leggen de sociaal werkers, in overleg met betrokkenen, contact met collega’s van het Sociaal Team.

Maatschappelijke dienstverlening

De maatschappelijk werkers, jeugdmaatschappelijk werkers, ouderenadviseurs en sociaal raadslieden, adviseren, begeleiden en bemiddelen op verschillende terreinen. Zij ondersteunen inwoners bij vragen of problemen in hun dagelijks leven waar zij zelf niet uitkomen, ook niet met hulp van hun netwerk. Inwoners kunnen terecht met problemen, vragen en advies over financiën, schuldhulpverlening, relaties, werk, jeugd, ouder worden, wonen en het voorkomen van huisuitzetting, verlies en rouw. Zij denken mee en zoeken samen met betrokkenen naar een oplossing en/of passende ondersteuning binnen ons eigen hulpaanbod of bij een andere organisatie. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. Een verwijzing is niet nodig. 

 

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep