MET u... MET jou... MET elkaar...

Sociaal werk in de wijk en op locatie

De sociaal werkers zijn vaak in de buurten van Heemskerk te vinden. Zij zijn herkenbaar en aanspreekbaar. Bewoners en vrijwilligersgroepen kunnen hen benaderen voor advies en ondersteuning. De sociaal werkers ondersteunen ideeën voor activiteiten en buurtacties. Zij brengen bewoners met elkaar in contact, stimuleren hen om hun talenten in te zetten en leggen verbinding met (andere) organisaties. Bij complexe vragen en situaties leggen de sociaal werkers, in overleg met betrokkenen, contact met collega’s van het Sociaal Team.
Jeugd-/jongerenwerkers zijn vaak op straat aanwezig, geven informatie en advies en begeleiden de inloop bij jongerencentrum Inside54. Zij zijn een aanspreekpunt voor jongeren in hun eigen omgeving. Zij bewegen zich lopend of fietsend in de buurt, bij jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) en bij het Cruyff Court. In de buurtcentra en andere locaties in de wijken (o.a. Inside54 Broekpolder) zijn veel mogelijkheden om bij elkaar te komen en samen activiteiten te organiseren. 

Samenwerking

Wij werken samen met een groot aantal lokale en regionale organisaties. Zo kunnen wij snel inspelen op initiatieven en ontwikkelingen in de buurt.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

MET Heemskerk heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Tilly Kersten

Raad van Toezicht

Jos Dekker, voorzitter
Eveline van Grimminck, lid
Marie-Fleur Lobry, lid
Hero Veger, lid
Daniël Visser, lid

Jaarverslag

ANBI status

meer informatie