MET u... MET jou... MET elkaar...

MET Heemskerk is per 1 januari 2021 de naam voor sociaal werk in Heemskerk. De sociaal werkers van voorheen Socius Heemskerk en Welschap Welzijn werken nu samen in één brede organisatie voor alle inwoners in Heemskerk. Vanuit wijkgerichte teams bieden zij informatie, advies en ondersteuning bij vragen en problemen in het dagelijks leven.

MET Heemskerk werkt mee aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen, een plek hebben en respectvol met elkaar omgaan. Wij stimuleren iedereen om tot bloei te komen, door open te staan voor nieuwe dingen, het beste uit onszelf en de ander te halen en net die meter verder te gaan. Of je nu medewerker of vrijwilliger bent. Daar waar nodig bieden we hulp en steun, daar waar gewenst en mogelijk creëren we ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing.

Sociaal werk in de wijk en op locatie

De sociaal werkers zijn vaak in de buurten van Heemskerk te vinden. Zij zijn herkenbaar en aanspreekbaar. Bewoners en vrijwilligersgroepen kunnen hen benaderen voor advies en ondersteuning. De sociaal werkers ondersteunen ideeën voor activiteiten en buurtacties. Zij brengen bewoners met elkaar in contact, stimuleren hen om hun talenten in te zetten en leggen verbinding met (andere) organisaties. Bij complexe vragen en situaties leggen de sociaal werkers, in overleg met betrokkenen, contact met collega’s van het Sociaal Team.

Jeugd-/jongerenwerkers zijn vaak op straat aanwezig, geven informatie en advies en begeleiden de inloop bij jongerencentrum Inside54. Zij zijn een aanspreekpunt voor jongeren in hun eigen omgeving. Zij bewegen zich lopend of fietsend in de buurt, bij jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) en bij het Cruyff Court. In de buurtcentra en andere locaties in de wijken (o.a. Inside54 Broekpolder) zijn veel mogelijkheden om bij elkaar te komen en samen activiteiten te organiseren. 

Maatschappelijke dienstverlening

De maatschappelijk werkers, jeugdmaatschappelijk werkers, ouderenadviseurs en sociaal raadslieden, adviseren, begeleiden en bemiddelen op verschillende terreinen. Zij ondersteunen inwoners bij vragen of problemen in hun dagelijks leven waar zij zelf niet uitkomen, ook niet met hulp van hun netwerk. Inwoners kunnen terecht met problemen, vragen en advies over financiën, schuldhulpverlening, relaties, werk, jeugd, ouder worden, wonen en het voorkomen van huisuitzetting, verlies en rouw. Zij denken mee en zoeken samen met betrokkenen naar een oplossing en/of passende ondersteuning binnen ons eigen hulpaanbod of bij een andere organisatie. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. Een verwijzing is niet nodig. 

Buurtcentra

Samen met vrijwilligers maken wij ontmoeting mogelijk. In onze buurtcentra kunnen alle leeftijden terecht om bij elkaar te komen en samen activiteiten te organiseren. Wij bieden daarbij informatie, advies en ondersteuning. Ook voor een kopje koffie/thee of de krant lezen is iedereen welkom. In de buurtcentra is ook ruimte te huur voor bijeenkomsten, cursussen en lezingen.

Samenwerking

Wij werken samen met een groot aantal lokale en regionale organisaties. Zo kunnen wij snel inspelen op initiatieven en ontwikkelingen in de buurt.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

MET Heemskerk heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Tilly Kersten

Raad van Toezicht

Jos Dekker, voorzitter
Eveline van Grimminck, lid
Marie-Fleur Lobry, lid
Hero Veger, lid
Daniël Visser, lid

ANBI status

meer informatie