Gezondheid & Leefstijl

Welzijn op Recept

Wij werken voor Welzijn op Recept samen met de huisartsen.

Voor inwoners

Door meer sociale contacten, door meer te bewegen of door te praten over zaken die je dwars zitten, kunnen lichamelijke klachten soms minder worden.
De sociaal werker helpt je op weg; kijkt samen met jou waar de schoen wringt en welke oplossingen bij je passen. De sociaal werker ondersteunt je om de eerste stap te zetten bij bijvoorbeeld: uitbreiden van sociale contacten, verminderen van eenzaamheid, zoeken en vinden van passende activiteiten of vrijwilligerswerk.
De huisarts, praktijkondersteuner of assistente kunnen je adviseren om mee te doen, of je kunt zelf aangeven dat je dit graag wilt.
De gesprekken met de sociaal werker zijn gratis. Neem contact op met de huisartsenpraktijk of direct met de sociaal werker.

Voor huisartsen en praktijkondersteuners

Soms kunnen (chronische) klachten - die fysiek zijn of lijken - verminderen door te werken aan het eigen welzijn. Zijn er patiënten in de praktijk waarbij je denkt dat dat het geval is, kunnen wij helpen. Neem dan contact op met de sociaal werker van MET Heemskerk.

Contact met de welzijnscoach

Inge Drijfhout 06 444 94 295 E inge.drijfhout@metheemskerk.nl

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep