Werken bij...

MET Heemskerk is inspirerend en zinvol werken. Je zet je in voor de samenleving, van jong tot oud.
Betrokkenheid en bevlogenheid zijn de sleutelwoorden.
Wij bieden prima arbeidsvoorwaarden en volgen de cao sociaal werk.
Daarnaast dragen we zorg voor goede arbeidsomstandigheden en mogelijkheden voor opleiding en deskundigheidsbevordering.

Wil je meer weten over de cao sociaal werk? Kijk op Sociaal Werk werkt!

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep