ANBI status

MET Heemskerk heeft als Algemeen Nut Beogende Instelling de ANBI status.

Dit is belangrijk voor mensen met een WW-uitkering die bij MET Heemskerk als vrijwilliger aan de slag willen. Het UWV verbiedt namelijk mensen met een WW-uitkering vrijwilliger te worden bij organisaties zonder ANBI-status. Wij hebben mede daarom de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst en die is toegekend.

Onze ANBI- status houdt o.a. in:

  • wij zetten ons in voor minstens 90% voor het algemeen belang;
  • wij hebben geen winstoogmerk met onze activiteiten en diensten;
  • wij voldoen aan integriteitseisen;
  • natuurlijke of rechtspersonen beschikken niet over het vermogen van de organisatie;
  • wij houden niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de organisatie.
  • de beloning voor de Raad van Toezicht is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
  • wij hebben een actueel strategisch beleidsplan;
  • er is een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
  • geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
  • wij voldoen aan de administratieve verplichtingen en publiceren bepaalde gegevens op deze website.

RSIN fiscaal nummer: 8074.57.310

WNT informatie 2022
ANBI publicatieformulier

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep