ANBI status

MET Heemskerk heeft de ANBI-status. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status is belangrijk voor mensen met een WW-uitkering die bij MET Heemskerk als vrijwilliger aan de slag willen. Het UWV verbiedt namelijk mensen met een WW-uitkering vrijwilliger te worden bij organisaties zonder ANBI-status. MET Heemskerk heeft mede daarom de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst en die is toegekend.

Instellingen en organisaties komen in aanmerking voor de ANBI-status als:
 • zij zich inzetten voor minstens 90% voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis;
 • zij geen winstoogmerk hebben met hun nuttige activiteiten;
 • zij voldoen aan integriteitseisen;
 • bestuurders of beleidsbepalers niet beschikken over het vermogen van de instelling;
 • zij niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling/organisatie. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven;
 • de beloning voor bestuurders beperkt is tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
 • zij een actueel beleidsplan hebben;
 • zij een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen hebben;
 • geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 • zij voldoen aan de administratieve verplichtingen;
 • zij bepaalde gegevens publiceren op een website.
RSIN fiscaal nummer: 8074.57.310

WNT informatie 2018
WNT informatie 2017