Activiteiten Brede School

MET Heemskerk en buurtcentrum d’ Evelaer organiseren brede schoolactiviteiten op basis van wensen van scholen.
Basisscholen krijgen brede schoolsubsidie voor naschoolse activiteiten, waarmee we activiteiten voor een gereduceerd tarief kunnen aanbieden. De tarieven voor dezelfde activiteit kunnen per basisschool verschillen, afhankelijk van hoeveel subsidie de school voor de activiteit wil inzetten.

Activiteiten per basisschool

U kunt uw zoon/dochter ook aanmelden voor activiteiten op een andere basisschool. Voor activiteiten van de eigen basisschool geldt een voorrangsregeling tot een week voor aanvang. Meldt u uw kind aan voor een activiteit op een andere basisschool, dan staat het in eerste instantie op een wachtlijst; bij voldoende plaats kan uw kind dan met de activiteit meedoen. Circa een week voor de startdatum van de activiteit wordt u op de hoogte gebracht over starten, uitstel of annuleren.

Aanmelden & voorwaarden

Vul op het inschrijfformulier bij de 'gegevens van de deelnemer' de gegevens van uw kind in. Bij de betalingsgegevens vult u uw eigen gegevens in. Voorrang tot inschrijven op de eigen basisschool is tot een week voor aanvang van toepassing. Daarna kunnen alle kinderen die worden aangemeld toegelaten worden tot de activiteit. Mocht de hoogte van de activiteitenbijdrage een belemmering zijn om uw kind aan te melden, maakt u dit dan kenbaar bij de leerkracht van uw kind of bij de brede schoolcoördinator van uw school. Lees hier de Algemene Voorwaarden

Contact & informatie

Brede schoolcoördinatoren

Christall Smit - T 06 24559370 - E voor de basisscholen, Leonardus, Lunetten en Zilvermeeuw
Marcha Janson - T 06 14978728 - E voor de basisscholen Anne Frank, Bareel, Elif, Otterkolken en Zevenhoeven
Tine Smits - T 06 41131507 - E voor de basisscholen Ark, Kariboe, Rinket, de Marel, Vlinder

Consulent Brede School

Voor algemene informatie over Brede School Heemskerk
Tine Smits – T 06 41131507 - E

Wij zoeken regelmatig docenten en vrijwilligers voor de activiteiten.

Brede School Heemskerk is een samenwerking van MET Heemskerk, basisscholen, Buurtcentrum d’Evelaer, Cultuurhuis Heemskerk en SportService Kennemerland.
Meer informatie

Volg ons op   Facebook