Brede School

Training Sociale Vaardigheden (SoVa) voorjaar 2023

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen die extra vaardigheden nodig hebben op het gebied van zelfvertrouwen, vrienden maken, omgaan met gevoelens, positief denken en voor jezelf opkomen.

De training is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Wat leert een kind?
Op een speelse manier geven wij kinderen handvatten om vaardigheden aan te leren zoals: luisteren, jezelf presenteren, stevige houding, stem, oogcontact, stevig staan, helpende gedachte om je zekerder te voelen, een vraag stellen, nee zeggen, ergens iets van zeggen, vragen of je mee mag doen, beter omgaan met pesten, omgaan met boosheid en samenwerken. De inhoud passen we aan de leerdoelen van de leerlingen aan.

Er zitten maximaal 10 kinderen in een groep. De cursus is niet bedoeld voor kinderen met gedragsproblemen of stoornissen zoals ASS of ODD. ADHD met medicatie wordt per situatie bekeken.

Kind - ouder - leerkracht
De leerling moet gemotiveerd zijn om aan de SoVa mee te willen doen. Van ouders wordt verwacht dat zij achter de doelstelling van de training staan en erbij betrokken zijn. We vinden het van belang om de ouders en de school bij het proces te betrekken. Wanneer we allen op één lijn staan heeft een training veel meer effect. De trainingen worden ook gemeten op het effect. De effectmeting wordt, bij start en bij afsluiting van de training gedaan, zowel bij de kinderen als bij de ouders en de leerkrachten.

Door wie?
De training wordt door de gemeente Heemskerk gefinancierd en wordt gegeven door twee trainers van MET Heemskerk.

Activiteit details
Datums 10-05-2023 t/m 28-06-2023
Activiteitbijdrage € 0,00
Dag Woensdag
Tijdstip 12:30 tot 14:00 uur.
Maximum aantal deelnemers 10
Aantal bijeenkomsten 8
Periode Elke week
Docent Laura Bruins
Locatie Kindcentrum Zevenhoeven

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep