Sociaal Werkers in de wijk

De sociaal werkers van MET Heemskerk zijn vaak in de buurten van Heemskerk te vinden. Bewoners en vrijwilligersgroepen met een vraag of idee kunnen hen benaderen. Zij ondersteunen ideeën voor activiteiten en acties waar nodig. Zij werken samen met de jeugd- en jongerenwerkers. Bij complexe vragen en situaties leggen de sociaal werkers contact met het Sociaal Team.

Buurtbakkie

Samen met bewoners organiseren sociaal werkers een ‘buurtbakkie’ in de wijk. Zij nodigen buurtgenoten uit voor een kop koffie/thee. Soms is het Sociaal Team hierbij betrokken of is het in combinatie met Spring op Groen (sport & spel). Het ‘buurtbakkie’ leidt vaak tot leuke buurtcontacten en uitwisseling van informatie.

Contact met de sociaal werkers

U kunt contact leggen met de sociaal werkers via telefoonnummer 088 88 76 800. U kunt uw vraag of idee ook mailen naar

Burgerkracht

Alle inwoners van Heemskerk kunnen activiteiten bedenken en ondernemen; met een groepje bewoners uit de straat of Heemskerk breed. Dit kunnen kleine activiteiten zijn of grote projecten en het kan bijvoorbeeld gaan over contact & ontmoeting, speelvoorzieningen, een schone en veilige buitenruimte, zorg voor elkaar of duurzaamheid. U staat zelf aan het roer en bepaalt zelf hoe u zich wilt organiseren.
Advies en ondersteuning
•  Voor ondersteuning en advies bij de ontwikkeling en uitvoering van uw idee, kunt u terecht bij de sociaal werkers:
   Zij brengen bewoners met elkaar in contact, helpen mee de talenten van bewoners in te zetten en ondersteunen waar nodig.
   Download hier de Flyer Route & Tips voor Burgerinitiatief
•  Voor advies over gemeentezaken - bv. vergunningen of openbaar groen - kunt u terecht bij de gemeente Heemskerk:
•  Geld nodig om een idee te kunnen uitvoeren? U kunt een bijdrage vragen uit het Budget Burgerinitiatieven. Dit kunt u digitaal aanvragen via de gemeente.
   Klik hier voor meer informatie, de spelregels en het aanvragen van Budget Burgerinitiatieven.

Senior

De sociaal werkers ondersteunen het blad Senior voor senioren.
Bewoners in Heemskerk van 66 jaar en ouder ontvangen dit digitaal of in de brievenbus.
E
Klik hier voor de digitale edities.

Meer informatie over burgerkracht kunt u vinden op www.heemskerk.nl