Sociaal werk en maatschappelijke dienstverlening met kwaliteit

MET Heemskerk heeft kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel staan. Als brede welzijnsorganisatie vinden we het belangrijk om transparant te zijn in wat we doen. Kwaliteit betekent voor ons zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We streven ernaar onze dienstverlening continue te verbeteren en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Onze klanten staan hierin centraal, hun vraag is leidend en voor onze medewerkers het belangrijkste uitgangspunt.

Klanttevredenheid

Regelmatig onderzoeken wij de tevredenheid van de mensen die bij ons meedoen aan activiteiten of die wij ondersteunen en elke drie jaar onderzoeken wij de tevredenheid van onze vrijwilligers. Dat geeft ons inzicht in de effectiviteit van ons werk en kansen om ons werk te verbeteren.
Aan het tevredenheidsonderszoek in april 2016 deden ruim 300 deelnemers/klanten mee. Zij gaven bijna allemaal aan tevreden te zijn over zowel de activiteit/bijeenkomst/groep waar zij aan deelnamen als over het contact met medewerkers van MET Heemskerk en de ruimte/locatie van de activiteit. De daarbij gemaakte tips en opmerkingen zijn voor ons input om waar mogelijk onze dienstverlening te verbeteren.
Bij het tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in november 2014 kregen wij van hen het gemiddeld rapportcijfer 8.