Suggesties en Klachten

Bij MET Heemskerk doen wij er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk te verzorgen.
Toch kan het voorkomen dat u op een moment minder tevreden bent. Of u heeft misschien suggesties om zaken te verbeteren.

U heeft diverse mogelijkheden om een suggestie of klacht bespreekbaar te maken.
* U kunt als eerste de medewerker(s)van de betreffende werksoort of locatie benaderen.
* Komt u in overleg met de medewerker(s) niet tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de werksoort/locatie.
* Als dat niet tot tevredenheid is, kunt u zich schriftelijk wenden tot de directeur van Welschap.

Voor de behandeling van klachten betreffende een overeenkomst met MET Heemskerk, een gedraging van MET Heemskerk of een gedraging van hierbij werkzame personen hebben wij een Klachtenreglement.