Kind & Taal

Wij bieden op verschillende manieren taalondersteuning aan kinderen.

Ondersteuning bij taalopvoeding

Als een ouder of verzorger niet veel leest of moeite heeft met de Nederlandse taal, kan het lastig zijn om actief bij te dragen aan de taalontwikkeling van het kind. Een vrijwilliger kan daarbij helpen. De vrijwilliger komt gedurende een vaste periode eenmaal per week bij het gezin thuis om voor te lezen of te helpen bij het zelf (voor)lezen.

Heemskerk leest voor!

Voorlezen prikkelt de taalontwikkeling van kinderen, vergroot hun woordenschat en het plezier in taal. Heemskerk leest voor! is voor kinderen van 2,5 t/m 5 jaar. De vrijwilliger leest voor, doet taalspelletjes, zingt samen liedjes en leert de ouders dit ook te doen. Daarnaast bezoekt de voorlezer samen met kind en ouder(s) de bibliotheek.

Informatie en contact
of T 06-42985759

Heemskerk leest mee!

In groep 3 en 4 leren kinderen zelf lezen. Het is daarbij belangrijk om thuis regelmatig te oefenen. Daarnaast blijft op deze leeftijd het voorlezen ook belangrijk. Meedoen is leuk en leerzaam voor ouder en kind. De vrijwilliger leest voor en begeleidt het kind met zelf lezen, doet taalspelletjes en leert de ouders dit ook te doen.
Informatie en contact
of T 06-41131507

Oefenklas "Taal" groep 5 en 6

Locatie: Buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1 – lokaal 10
Start: 7 september 2021
Dag en tijd: Dinsdagmiddag (m.u.v. de vakanties), 15.45 – 16.45 uur
Kosten: 14 euro voor 14 bijeenkomsten
Docent: Saskia de Wit 
In een kleine groep van maximaal 10 kinderen extra oefenen met woordenschat en begrijpend lezen. Inschrijven kan vanaf 1 juli.
Inschrijven


Vrijwilliger worden?

Bij Heemskerk leest voor en Heemskerk leest mee bezoek je als vrijwilliger de gezinnen elke week thuis, om voor te lezen, samen een liedje te zingen of een taalspelletje te doen. Samen met het gezin brengen zij een bezoek aan de bibliotheek.

Informatie en contact
Via de contactpersoon bij de activiteit.