Brede School

De Kinderen Scheiden MEE (Zandkastelen programma) 2022

Middagprogramma: "De Kinderen Scheiden Mee"

volgens het Zandkastelenprogramma

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Kinderen kunnen in deze onzekere periode een steuntje in de rug goed gebruiken. Dit programma is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. In een speciaal op hun leeftijdsgroep afgestemde groep, komen zij 1 ochtend of middag bijeen. Zij leren beter begrijpen wat een scheiding betekent en wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Ook wordt ze handvatten gegeven om beter met deze situatie om te gaan.

Er zal voorafgaand aan de workshop een aparte ouderbijeenkomst zijn waarin de coaches aan de ouders informatie geven over wat een echtscheiding betekent voor een kind. Verder geven de coaches ouders een aanzet om op een constructieve manier in gesprek te gaan met hun kinderen over de scheiding en alles wat daarbij komt kijken. Ouders krijgen schriftelijke informatie mee naar huis.

Dit programma is geschikt voor gezinnen waarbij ouders voornemens zijn te gaan scheiden en ook voor gezinnen waarbij ouders al gescheiden zijn. De ervaring leert dat deelname aan dit kortdurende, preventieve programma een complexe scheiding kan voorkomen. Als ouders zich bewust zijn van de behoeften van een kind in een scheidingssituatie, kunnen zij daarop inspelen. En kunnen zij er, ondanks hun eigen problemen, in deze moeilijke tijd ook voor hun kinderen zijn. Kinderen zijn na afloop meestal opgelucht en blij dat zij ook hun stem hebben mogen laten horen.

De kinderen ontvangen een werkboek waarmee zij thuis verder aan de slag kunnen.

Het programma voor kinderen in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar) is gepland op;

  • De Kinderbijeenkomst is op 10 november 2022 van 14.00-17.00 uur
  • De Ouderbijeenkomst is op 1 november 2022 van 20.00-21.00 uur.

Het laatste half uur sluiten de ouders of een ouder aan bij de kinderworkshop. De kinderen laten dan zien wat ze geleerd hebben deze middag. De locatie waar het programma voor kinderen en de ouder informatiebijeenkomst gehouden wordt is de Schuilhoek in Heemskerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Danielle Kerkhof 06-46441332
Fatma Tastan 06 40389454
Of kijk op de website
www.dekinderenscheidenmee.nl

Activiteit details
Datums 01-11-2022 t/m 10-11-2022
Activiteitbijdrage € 0,00
Dag Woensdag
Tijdstip 14:00 tot 17:00 uur.
Maximum aantal deelnemers 8
Aantal bijeenkomsten 2
Periode
Docent Danielle Kerkhof
Locatie De Schuilhoek
Terug naar Brede School Inschrijven op deze activiteit

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep